Main Page Sitemap

Most popular

Fotnot: I en tidigare version uppgav polisen att personen tillhörde NMR vilket inte ska stämma. Stay updated on 1 maj demonstration and find even more..
Read more
Its not a place to sit but more to take away home but so good and fresh bread. Quality products, the right type of dated..
Read more

Skytteskolan göteborg


skytteskolan göteborg

arbetat för att Skytteskolan ska uppgraderas till en F-6-skola. December 2016, just nu planerar stadsdelen för att göra plats för fler elever på Skytteskolan till läsåret 17/18. Anbud och projektering ska vara klart innan sommarlovet. För att kunna bereda plats i skolan för de yngsta eleverna i deras närområde är det nödvändigt att Skytteskolan expanderar för att möte kommande behov. Januari 2018, när nya skolor byggs i Göteborgs stad använder man sig av ett lokalprogram som t ex anger hur stora olika rum (klassrum, matsal etc). Därefter lämnas den över till Lokalsekretariatet för granskning. Förhoppningen är att när utbyggnaden är klar ska skolan kunna ta emot 800 elever. Det var först tänkt att moduletableringen skulle ske etappvis, men nu är det klart att alla moduler blir tillgängliga samtidigt. Just nu är vi i slutfasen av rumfunktionsprogrammet.

Behovet av dessa salar är stort och med en ny fullt utrustad skola kan närliggande skolor samnyttja dessa ytor för sin undervisning. Maj 2017, hus D kommer från och med vecka 27 att tillhöra Skytteskolan. Områdets närliggande skolor saknar fullt utbyggda specialsalar, så som slöjd, idrott, hemkunskap och NO-salar. Det var i somras som lokalförvaltningen tillsammans med stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo började se över möjligheten att bygga ut Skytteskolan. Projektet ligger med i Kommunfullmäktiges budget. Än finns det inga konkreta förslag men det finns diskussioner om en tillfällig paviljong där eleverna ska kunna undervisas. Lokalförvaltningen upphandlar nu också leverantör av moduler/paviljonger som ska användas som skollokaler under byggnadstiden.

I maj fattas beslut i nämnden om lokalerna kan användas. Nina Baldursdottir presentation, hans Björklunds domkyrkan uppsala bild presentation, augusti 2017. Just nu undersöks var på skolområdet eleverna ska gå under tiden den nya skolan byggs. Nina Baldursdottir, projektledare Lokalsekretariatet, och Marie Sandstig, områdeschef skola, och Hans Björklund, planeringsledare, berättade om nuläge, evakuering och framtid. Oktober 2016, förstudiemöte 2 hålls den 14 oktober. Vårt mål är att eleverna ska kunna fortsätta med sina studier på skolan parallellt med ombyggnationen. Juni 2018, anpassning av de tillfälliga lokalerna i B16 vid Högsbosjukhus pågår för att passa verksamheten. Som det ser ut i dag behöver vi inte en skola för 800 elever men det här är ett långsiktigt projekt.

Spelbutiken göteborg vårväderstorget 6
Vandringsled göteborg varberg


Sitemap