Main Page Sitemap

Most popular

Analysen Stockholm-3 kommer inte längre att erbjudas via Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL). Våra provtagningsenheter har inte helgöppet. Email: lteni @ office phone: (46). Gonadotoxic late effects..
Read more
Man måste anmäla och godkännas för att erbjuda extratjänster. Om pengarna inte räcker. Verksamheten kommer under 2015 succesivt att övergå till Unikas helägda dotterbolag..
Read more

Volontär uppsala flyktingar


volontär uppsala flyktingar

varje dag ges möjlighet för alla åldrar att ses. Avdelningen arbetar även med ekonomifrågor i utlandsförsamlingar, kapitalförvaltning, frågor om god redovisningssed och utbildning inom ekonomistyrning. Som medlem i Svenska kyrkan stöttar du samhällets mest utsatta både i Sverige och världen och bidrar att vårda våra kyrkor. Avdelningen samverkar också med statliga myndigheter och stiften i frågor som gäller kyrkobokföring, kyrkans indelning och organisation. Avdelningarna arbetar på uppdrag av ärkebiskopen, kyrkomötet och kyrkostyrelsen. Pressinformation, här finns de senaste pressmeddelandena, pressbilder och presskontakter. Allt från en pratstund, en fika, eller att träffa kompisar i en barngrupp. Dit hör dessutom ungefär 100 medarbetare som arbetar i Svenska kyrkans församlingar utomlands. Till stöd för stift och församlingar arbetar kyrkokansliet bland annat med omvärldsanalys kyrkostatistik barn- och ungdomsfrågor minoritetsspråk gudstjänstutveckling. Avdelningen är också ett stöd för kyrkokansliets chefer.

Avdelningen arbetar också med att påverka och skapa opinion. Dop, konfirmation, bröllop och begravning, i glädje och sorg finns Svenska kyrkan för dig genom livet. Kommunikationsavdelningen, ansvarar för den samlade kommunikationsverksamheten äkta SISU gävle inom Svenska kyrkan. Här ryms även religionssociologisk forskning och här samlas den kyrkliga statistiken. Personalavdelningen, ansvarar för löneadministration och för pensions- och försäkringsfrågor för medarbetare på kyrkokansliet i Uppsala. Uppsala domkyrka, uppsala domkyrka är Sveriges rikshelgedom. Historia och kulturarv, svenska kyrkan har en lång historia.


Sitemap