Main Page Sitemap

Most popular

Camera, Trädgårdsgatan 6, 1/ /9 1983 (Numera. 31/8 Gärsäs Biograf Gärsnäs Kärleksduellen 1/9 Gärsäs Biograf Gärsnäs Zorro kommer tillbaka (bild: Österlen: 66) 23/9 /10..
Read more
Secure parking for bicycles/motorbikes, executive/business floor, restaurant(s) 2 open from 16:00.00 until 00:00.00 and from 11:30 until 13:00.00 Closed sunday. I expected something else from..
Read more

Göteborg arkitekturpolicy


göteborg arkitekturpolicy

hög byggtakt av framför allt bostäder. Malmös arbete tillsammans med Stockholms stad, Linköping, Göteborg och Uppsala kommer vara umeå kommun inloggning stilbildande för andra kommuner. Frågar sig Erik Nilsson.

I konkurrens med Gunnebo slott. Hur kommunerna anvisar mark, till vem och på vilka grunder, hur kommunens processer ser ut, hur stora detaljplaner som görs, vilka priser eller villkor för att hyra mark som sätts och så vidare får ju betydelse för kvaliteten på den byggda miljön i slutändan. Det handlar både om tätorts- och landsbygdskommuner. Uppsala kommun fokuserar på begreppen sammanhang, skala, grönt, befintliga värden, god livsmiljö, samverkan och tillgängligt för att skapa kvalitet i arkitekturen. Malmö har dessutom en exceptionell närhistoria av att arbeta med arkitekturen som ett verktyg för en positiv samhällsutveckling, varför stadens arbete redan i dag har påverkat och kommer att fortsätta påverka framöver hur andra kommuner arbetar med frågan. Extra positivt är stadens inställning till wild cards eller att främja för fler, oetablerade aktörer att delta.göteborg arkitekturpolicy

Hur går tankarna när vi vill gestalta framtidens Göteborg? Programmet tolkas till teckenspråk. I samarbete med Stadsbyggnadskontoret.


Sitemap