Main Page Sitemap

Most popular

Studieverkstad ett utbud av föreläsningar och kurser som kanske kan passa dig. Ordböcker och uppslagsverk, i samband med att du läser vetenskapliga texter inför din..
Read more
Jag blir jätteglad och stolt. Här hittar du bästa lunchen i Uppsala. 0 delningar, frisörsalongen, barber and babes toppar listan över Uppsalas bästa frisörsalonger enligt..
Read more

Södersjukhuset stockholms läns landsting


södersjukhuset stockholms läns landsting

Stiftelsen Ulricae Eleonorae hospital uppförde 1686 det s k Drottninghuset i Stockholm för fattiga kvinnor. Norrtulls barnsjukhus 1932-51 hade sitt ursprung i Allmänna Barnhuset (se.1). Att förstå och förbättra verksamheter som system - systemsyn i teori och praktik, den 1-, läs mer om våra kurser, vilka har gått utbildningen "Effektiv styrning"? Utskrivningsnämnderna avskaffades enligt 1991:1473 med en avvecklingsperiod till 30/6 1992.

HSF:s intranät (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen) LSF:s intranät (Landstingsstyrelsens förvaltning). Stockholms läns landsting äger och driver ett antal förvaltningar och bolag som har i uppdrag att ansvara för olika delar av den del. Marginalen Bank Marginalen Bank en digital resa mot ett tydligt mål.

Majbrasa stockholms innerstad, Karta stockholms södra förorter,

Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala Studiestödsnämnden, Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Finansinspektionen, Försvarets Materielverk Fortifikationsverket, Försäkringskassan, Inspektionen för socialförsäkringen, Kemikalieinspektionen, Kriminalvården, Kronofogden, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Pensionsmyndigheten, Polisen, Riksrevisionen, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Sveriges lantbruksuniversitet, Tillväxtverket, Trafikverket, Transportstyrelsen samt Tullverket. Hälsovård uppfattades som en kommunal uppgift redan på 1840-talet, och epidemisjukvård var i regel kommunal till 1919 och kunde ligga under kommunal hälsovårdsnämnd till 1931, i vissa städer till 1943. I lunderød stadion arendal Malmö, som då tillhörde Danmark, tillkom hospital redan 1528 och arkivet är lika gammalt. Nämnderna beslutade även om rättshjälp från 1980 och om tillstånd att få pass. Tandläkarinstitutet vid Karolinska institutet i Stockholm startade utbildning 1897 (nya stadgor 1934:2:572). Farmaceutiska Institutet fanns i Stockholm 1837-, och det drevs av Apotekarsocieteten till 1881, då skolan blev statlig.

Utbildningsförvaltningen stockholms stad, Sjukvårdsupplysningen stockholms läns landsting, Weekendresa stockholms skärgård,


Sitemap