Main Page Sitemap

Most popular

Det är dock bra att komma i god tid innan arrangemanget. Det finns vana klättrare på plats som hjälper till. K3 är en ideell förening..
Read more
24/48 24 Hour Free! Was a great day, full with fun and information about London. 4 måter å oppleve den 10 måter å oppleve..
Read more

Behå vitvaror uppsala ab


behå vitvaror uppsala ab

Tecknat ej inbetalt kapital Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Tillgångar Skulder, eget kapital och avsättningar Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar (tkr) Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder och eget kapital Löner utdelning (tkr) Löner. Löner till övriga anställda (TKR 0, visa fler år Nyckeltal bokslut Bra Vitvaror Uppsala AB Resultaträkning (TKR) Omsättning Rörelseresultat, ebit Resultat efter finansnetto Årets resultat Balansräkning (TKR) Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Tillgångar Skulder, eget kapital och avsättningar Eget kapital Obeskattade reserver 0 0 0 Avsättningar (TKR). Nyckeltal 2017-12, anställda : 24, omsättning (TKR 74 267, resultat efter finansnetto (TKR -5 978 Årets resultat (TKR -5 978, summa tillgångar (TKR 22 032, löner till styrelse VD (TKR. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget.ex genom ett koncernbidrag. Visa allt om Bra, vitvaror, uppsala,. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. Årets resultat, summa tillgångar, summa eget kapital, valutakod, sEK, sEK, sEK. Nyckeltal Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda.

Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Finansnetto (tkr) Årets resultat (tkr) Summa tillgångar (tkr) Löner till styrelse VD (tkr) Löner till övriga anställda (tkr) Vinstmarginal -8,05 -11,23 -2,61 -10,30 -13,51 anja lunding död Kassalikviditet 51,72 66,56 72,66 73,46 53,64 Soliditet 2,75 5,99 4,26 7,66 0,23 Laddar kreditupplysning. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital) vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -27,12 -30,79 -7,06 -27,64 -33,46 -17,38 Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Det är helt gratis och självklart är du anonym när du söker. Moms, alla våra kreditupplysningar. Verksamhetsbeskrivning, bolaget ska bedriva detaljhandelsverksamhet med vitvaror samt därmed förenlig verksamhet. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Du kan då lägga till en företagsbeskrivning, branscher, hemsida och e-post - helt gratis! Rekommenderad kreditlimit, namn, adress och telefonnummer 159 kr exkl. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning.

Tåget stockholm uppsala, Frisör uppsala studentpris,


Sitemap